ทนายความจังหวัดแพร่

ทนายความจังหวัดแพร่

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่สำคัญ (แพร่)

หัวข้อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดแพร่

  • สถานีตำรวจภูธรในเขตจังหวัดแพร่
  • สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
  • ศาลจังหวัดแพร่
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
  • บังคับคดีจังหวัดแพร่
  • เรือนจำจังหวัดแพร่
  • สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดแพร่

สถานีตำรวจในเขตจังหวัดแพร่

สภ.เมืองแพร่

ที่อยู่ 92 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ 054511089

เบอร์โทรสาร 054511822

สภ.เด่นชัย

ที่อยู่ 39 ม.1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

เบอร์โทรศัพท์ 054613439

เบอร์โทรสาร 054613108

สภ.นาพูน

ที่อยู่ 88 ม.3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

เบอร์โทรศัพท์ 0811687721

เบอร์โทรสาร 0811687721

สภ.บ้านกวาง

ที่อยู่ 253 ม.2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

เบอร์โทรศัพท์ 054643547

เบอร์โทรสาร 054643547

สภ.ไผ่โทน

ที่อยู่ 101/1 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

เบอร์โทรศัพท์ 0884090657

เบอร์โทรสาร 054069612

สภ.พระธาตุช่อแฮ

ที่อยู่ 99 ม.1 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ 054598452

เบอร์โทรสาร 054598452

สภ.ร้องกวาง

ที่อยู่ 2 ม.1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

เบอร์โทรศัพท์ 054597507

เบอร์โทรสาร 054597372

สภ.ลอง

ที่อยู่ 7 ม.7 ถ.เทศบาล 1 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150

เบอร์โทรศัพท์ 054581715

เบอร์โทรสาร 054581715

สภ.วังชิ้น

ที่อยู่ 116 ม.7 ต.วังวิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

เบอร์โทรศัพท์ 054589120

เบอร์โทรสาร 054588124

สภ.วังหงษ์

ที่อยู่ 140 ม.5 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ 054644636

เบอร์โทรสาร 054644636

สภ.เวียงต้า

ที่อยู่ 55/5 ม.5 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150

เบอร์โทรศัพท์ 054656585

เบอร์โทรสาร 054696590

สภ.สรอย

ที่อยู่ 130 ม.1 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

เบอร์โทรศัพท์ 054658095

เบอร์โทรสาร 054658095

 

สภ.สอง

ที่อยู่ 216 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120

เบอร์โทรศัพท์ 054591762

เบอร์โทรสาร 054593614

 

สภ.สะเอียบ

ที่อยู่ 287/1 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120

เบอร์โทรศัพท์ 054662129

เบอร์โทรสาร 054662129

 

สภ.สูงเม่น

ที่อยู่ 487 ม.3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

เบอร์โทรศัพท์ 054541202

เบอร์โทรสาร 054542005

 

สภ.หนองม่วงไข่

ที่อยู่ 141 ม.3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

เบอร์โทรศัพท์ 054635028

เบอร์โทรสาร 054635029

 

สภ.ห้วยม้า

ที่อยู่ 78 ม.11 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ 054649716

เบอร์โทรสาร 054649716

 

สภ.ห้วยไร่

ที่อยู่ 1/1 ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

เบอร์โทรศัพท์ 0801357238

เบอร์โทรสาร 0801357238

สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่

ที่ตั้ง เลขที่ 1/5-7 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0 5451 1127 ,0 5452 2103
โทรสาร 0 5452 2820
อีเมล: phrae@ago.go.th

ศาลจังหวัดแพร่

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ศาลจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 522 570, 096 243 4467, 096 243 4467

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ที่ตั้งเลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ  
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 054 533 487 ต่อ 130, 080 043 9707


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
อำคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 เลขที่ 242
หมู่ที่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายโดม อินทรสาลี
อีเมล : dome.i@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 054 521 047-8, 089 968 1736, 054 522 024, 054 522 499    

เรือนจำจังหวัดแพร่

เรือนจำจังหวัดแพร่
โทร.054 511 057

สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดแพร่

สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ (54000)

โทร./โทรสาร 0-5451-1551 เบอร์ มท. (822)21754, 21783

E- mail: ​phrae@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 2 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5451-1551

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5451-1604

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5451-1551

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5451-1551

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-5451-1551

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5451-1590

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง (54140)​​

โทร. 0-5459-7370 โทรสาร 0-5459-7156​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนยันตรโกศล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5459-7370

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5459-7370

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5459-7370​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง (54150)​​

โทร. 0-5458-1653 โทรสาร 0-5458-1653​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลอง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5458-1653

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5458-1653

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5458-1653​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5458-1653

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น(54160)​​

โทร. 0-5458-9121 โทรสาร 0-5458-9121​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเทศบาล 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวังชิ้น

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5458-9121

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5458-9121

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5458-9121​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5458-9121​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น(54130)​​

โทร. 0-5454-1200 โทรสาร 0-5454-3100​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5454-1200

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5454-1200

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5454-1200​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5454-1200​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง(54120)​​​​

โทร. 0-5459-1708 โทรสาร 0-5459-1708​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง

อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสอง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5459-1708

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5459-1708

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5459-1708​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5459-1708​​​​​​​


*******************************************

X