ทนายความจังหวัดแพร่

ทนายความจังหวัดแพร่

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิืไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิืไทร

ประธานเครือข่ายทนายความ

              สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด หลังจากที่ผมกลับจากสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาทำอาชีพทนายความ ผมได้เริ่มต้นจากการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในย่านสุขุมวิท 

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ผมได้จดทะเบียน บริษัท ชื่อ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ  โดยให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีด้วย 

           เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ผมได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด โดยคิดจะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มาทำงานร่วมกัน เป็นลักษณะของเครือข่าย คือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันงาน แบ่งปันประสบการ์ณ แชร์ความรู้และประสบการ์ณในคดีต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายเรามีสมาชิกทนายความเกินกว่า 200 คน ที่กระจายกันอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการทนายความในเครือข่ายของเราได้ โดยเครือข่ายเรามีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการว่าจ้างทนายความครับ 

ภายใต้เงื่อนไขการทำงานร่วมกันคือ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพทนายความจะได้ประโยชน์ คือ

ประหยัด เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายของเรา กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ในเขตอำนาจศาลทั่วประทศ ทนายไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อทำงานให้กับคุณ ประหยัดค่าเดินทาง และค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายสามารถเดินทางไปพบท่านที่บ้านหรือที่ทำงาน ภายในเวลา 30 นาที ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 1 ชั่วโมงในต่างจังหวัด

รวดเร็ว เพราะเราเลือกสมาชิกที่อยู่ใกล้คุณ และอยู่ใกล้ศาล ทนายความของเราสามารถเดินทางไปศาลยื่นคำคู่ความภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ปลอดภัย เครือข่ายของเรา คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทนายความ เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสำนักงานทนายความ ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของทนายความ ก่อนที่เราจะรับเป็นสมาชิก และเราจะติดตามการทำงานของทนายทุกคดี ในเรื่องที่ลูกความมอบหมายให้เครือข่ายของเราทำงานให้คุณ และประเด็นสำคัญคือ สมาชิกต้องซื่อสัตย์ทั้งกับลูกความและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน


เรามีสมาชิกเครือข่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

ก.     พันธมิตรเครือข่ายทนายความ คือสมาชิกประเภทที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายของเรา ซึ่งเราจะทำเวปไซต์ให้กับสมาชิกของเรา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของทนายความแต่ละพื้นที่และแต่ละคนครับ

ข.     ทนายใกล้คุณ เรามีทนายความที่มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความเกินกว่า 3 ปี ในแต่ละจังหวัดไว้ให้บริการคุณ เพื่อประหยัดเงินของคุณ โดยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักให้กับทนายความของเรา

ค.     ทนายใกล้ศาล สมาชิกทนายความนี้จะอยู่ใกล้ศาลและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่เกิน 3 ปี เพื่อประหยัดค่าจ้างทนายความสูงสุด คุณสามารถเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งๆที่ทนายความของเราไปทำงานให้คุณได้

ง.      ทนายความคดีของคุณ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ ตกลงค่าจ้างตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย

คุณมีปัญหาอะไร มีคดีอยู่ศาลใหนให้ทนายความในเครือข่ายของเราดูแล และดำเนินการแทนคุณได้

นัดพบทนายความของเราได้ โทรมากำหนดวันนัดเราได้เลยที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7522

เรามีทนายความในเขตกรุงเทพมหานครและทนายความทั่วประเทศ 76 จังหวัด

และทนายความคดีของคุณ ซึ่งทนายความกลุ่มนี้เป็นทนายอาวุโสมีประสบการณ์ในอาชีพทนายความมากมาย

มั่นใจได้ว่าเราเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย 
ตรวจสอบการเป็นทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่ 081 803 4097

 

คุณสามารถค้นหาเวปไซต์ของเครือข่ายทนายความและสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายของเราใน google หรือ Search engine ได้ตามเวปไซต์ ด้านล่างนี้

เวปไซต์เครือข่ายทนายความ

1.เครือข่ายทนายความ https://www.Lawyerpoovong.com                  

2.เครือข่ายทนายความ https://www.Visa2thailand.com       

3.เครือข่ายทนายความ https://www.thailandlawyer.info      

4.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายความคดีอาญาทุจริต.com                                                   

5.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีกู้ยืมเงิน.com                                                                  

6.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีแพ่ง.com                                                         

7.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีอาญา.com                                                      

8.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีครอบครัว.com                                 

9.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีมรดก.com                                       

10.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีเช่าซื้อ.com                     

11.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีทรัพย์สินทางปัญญา.com                                            

12.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีแรงงาน.com                                                                

13.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายบังคับคดี.com                      

14.เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายคดีที่ดิน.com         

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร
1. ประธานเครือข่ายทนายความ https://www.ทนายภูวงษ์.com               
2. เครือข่ายทนายความ https://www.ทนายกรุงเทพ.com          
3. กรุงเทพมหานคร https://www.ทนายศิรสิทธิ์.com   
4. กรุงเทพมหานคร https://www.ทนายเจมส์.com
5.ทนายลูกัส https://www.สมาร์ทไทยลอว์เยอร์.com

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคกลาง
1. จังหวัดลพบุรี https://www.ทนายประดิษฐ์.com
2. จังหวัดลพบุรี https://www.สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com
3. จังหวัดสระบุรี https://www.ทนายนิดสระบุรี.com
4. จังหวัดนนทบุรี https://www.ทนายจอส.com
5. จังหวัดอุทัยธานี https://www.ทนายรัชเดช.com     
6. จังหวัดนครปฐม https://www.ทนายอนันต์.com
7. จังหวัดสมุทรสาคร https://www.ทนายชีวารัตน์.com             
8. จังหวัดพิษณุโลก https://www.สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com
9. จังหวัดนนทบุรี https://www.ทนายจอส.com          
10.จังหวัดนครสวรรค์ https://www.ทนายไพศาล.com
11. จังหวัดพิจิตร https://www.ทนายธีรภัทร.com       
12.จังหวัดสุพรรณบุรี https://www.ทนายจักรพันธ์.com             
13.จังหวัดพิษณุโลก https://www.ทนายเสกสรรค์.com             
14. จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.ทนายธีรนาถ.com
15. จังหวัดสมุทรสาคร https://www.ทนายวณิชชา.com            
                                            

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงราย https://www.ทนายแบงค์.com
2. จังหวัดน่าน https://www.ทนายแขก.com
3. จังหวัดพะเยา https://www.ทนายอรอนงค์.com     
4.จังหวัดลำพูน https://www.ทนายอธิปไตย.com                      
5. จังหวัดเชียงใหม่ https://www.ทนายอัษฎา.com                   เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคอีสาน
1.จังหวัดสุรินทร์ https://www.ทนายครูองอาจ.com    
2. จังหวัดเลย https://www.ทนายขจรศักดิ์.com
3. จังหวัดสุรินทร์ https://www.ทนายสมรส.com         
4. จังหวัดร้อยเอ็ด https://www.ทนายพชรร้อยเอ็ด.com
5. จังหวัดอุบลราชธานี https://www.ทนายตั้มอุบลราชธานี.com              
6. จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.ทนายพิศาล.com               
7. จังหวัดขอนแก่น https://www.ทนายศิรประภา.com              
8. จังหวัดศรีสะเกษ https://www.ทนายโตน.com
9. จังหวัดนครราชสีมา https://www.ทนายวรภาดา.com           
10. จังหวัดนครราชสีมา https://www.ทนายนิติรัตน์.com          
11. จังหวัดอุดรธานี https://www.ทนายนิธิวัฒน์.com
12. จังหวัดนครราชสีมา https://www.ทนายพลัฎฐ์.com
13. จังหวัดศรีสะเกษ https://www.ทนายเตชทัต.com
14. จังหวัดอุบลราชธานี https://www.ทนายพิชิตชัย.com          
15. จังหวัดสกลนคร https://www.ทนายวีระพงษ์.com
16. จังหวัดเลย(ทนายบอล) https://www.ทนายเมืองเลย.com   
17.                                                      

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคใต้
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.ทนายคดีครอบครัว.com
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.ทนายจิราภรณ์.com
3. จังหวัดสงขลา https://www.ทนายเป็นต่อ.com       
4. จังหวัดนราธิวาส https://www.ทนายธนกร.com
5. จังหวัดภูเก็ต https://www.Lawyerkung.com       
6. จังหวัดสงขลา https://www.ทนายบุญวัฒน์.com    
7. จังหวัดสุราษฎร์ https://www.ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com
8. จังหวัดสงขลา https://www.Okaylawyer.com     เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันออก
1. จังหวัดปราจีนบุรี https://www.ทนายกอบธนัช.com
2. จังหวัดปราจีนบุรี https://www.ทนายโชคปราจีนบุรี.com
3. จังหวัดจันทบุรี https://www.ทนายอุลิช.com                         

เวปไซต์สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี  https://www.ทนายภู่.com
จังหวัดราชบุรี https://www.ทนายโจ้.com
จังหวัดกาญจนบุรี  https://www.ทนายเสือ.com

          หากท่านได้ใช้บริการทนายความของเราแล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ หรือติชมการให้บริการได้ เพื่อเราจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการการเครือข่ายทนายความของเราครับ

X